• Lorem ipsum

Op het gebruik van deze website (www.ballonnendeal.nl) zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

Gebruik van informatie
Ballonnendeal.nl streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat Feestdeco.nl niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. De juridische informatie op de website is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als een vervanging van juridisch advies.

Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Ballonnendeal.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of van de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website. Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen Ballonnendeal.nl en de gebruiker van de website ontstaan.

E-mail
Ballonnendeal garandeert niet dat aan haar gezonden e-mail (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico's. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met Feestdeco.nl te corresponderen, accepteert u dit risico.

Hyperlinks
Deze website bevat hyperlinks naar websites van derden. Ballonnendeal heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. Ballonnendeal aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

Intellectuele eigendomsrechten
Alle publicaties en uitingen van Ballonnendeal zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook worden verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt zonder dat Feestdeco.nl daar vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.

Aansprakelijkheid gepersonaliseerde producten
Ballonnendeal kan niet aansprakelijk gesteld worden voor teleurstellend resultaat als gevolg van niet juist aangeleverde bestanden/informatie of het niet goed controleren van de proefdruk/proefontwerp. Denk hierbij aan taal en/of spelfouten, onjuiste kleuren of kleuromzetting, rasters, verlooptinten etc.